Wij zijn een onpartijdige volksbeweging die druk uitoefent op de Belgische regering en de Europese instellingen om dringende en radicale maatregelen te nemen om de klimaatverandering te bestrijden.
Kim Le Quang
Co-Leader
Lobby
Getch Gaetano
Co-Leader
Lobby
Larry Moffett
Engineer
Lobby
Marie Hayens
Journalism
Lobby
Théophile Lienhardt
Sciences
Lobby
Jason Denisse
Graphics design / Website
Lobby
Aurélien De Ryck
Engineer / Website

Overzicht

Wij zijn een groep burgers die hebben gereageerd op de NGO 350.org’s Global Rise for Climate call door onze eerste mobilisaties te organiseren voor het Europees Parlement (EP) met de steun van de Climate Coalition en Greenpeace (op 8/9, 6/10 en 3/11). Doel om regelmatig te lobbyen bij politici voor dringende maatregelen tegen de opwarming van de aarde en de ineenstorting van ecosystemen. Na de grote mars op 2 december zullen onze mobilisaties op zondag 27 januari in België, in vele Franse steden en hopelijk ook in andere landen worden hervat. De mars op 27 januari in Brussel begint om 14.00 uur in het Noordstation en gaat verder naar het Europees Parlement op de Place du luxembourg (onderhandeld met de politie). Het doel van de mars is een beroep te doen op de Belgische staat en de Europese Raad van staatshoofden, die op 21 en 22 maart bijeenkomt voor een top om Europa weer op te bouwen. De deelnemers zullen de Raad vragen de akkoorden van Parijs te respecteren en de doelstellingen van het IPCC en het Europees Parlement om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen, te verwezenlijken. Wij steunen ook het voorstel van de econoom Pierre Larrouturou en klimatoloog Jean Jouzel om op Europees niveau een financieel-klimaatpact op te zetten door jaarlijks 1.000 miljard euro te investeren in de ecologische overgang.